Bodet

Sedan 1868 har Bodet Campanaire utvecklat sina kunskaper och erfarenheter inom klockrestaurering och automatisering. Från design till underhåll av klocktorns utrustning (klockaxlar, klockstolar mm) och tillverkning och restaurering av urtavlor. Bodet Campanaire är ett Franskt företag beläget i Trémentines (Maine-et-Loire) där all design och tillverkning utföres. Allt är 100% tilverkat i Frankrike.

För mer information klicka här

Since 1868, Bodet Campanaire has acquired know-how in the fields of bell restoration and automation, from the design to the maintenance of bell tower equipment (belfry, louvres, headstock) and the manufacture and restoration of building dials. Bodet Campanaire is a French company located in Trémentines (Maine-et-Loire) which designs, manufactures and markets its products. 100% Made in France.

To find out more, click here