Dopfuntar

Dopfuntarna finns i 3 modeller i kombinationerna :
1. Gjuten skål, pelare och fot.
2. Gjuten skål, fot och pelaren i trä.
3. Gjuten skål, pelare och foten i trä.

Kontakta oss för pris


The baptismal font comes in 3 models :
1. The bowl, pillar and foot made of bronze.
2. The bowl, foot made of bronze and the pillar made of wood.
3. The bowl, pillar made of bronze and the foot made of wood.

Contact us for prize.