Motordrivna gatustolpar

När behörig trafik kommer fram till stolpen så trycker de på en fjärrkontroll, så går stolpen ner i marken och buss/taxi/polis/ambulans mm kan köra förbi. Efter det att fordonet har passerat så går stolpen automatiskt upp igen.

Stolpe nere

34844.jpg

Stolpen går ner i marken via fjärrkontroll som bussar, polis, ambulans och brandkår har i sin nyckelknippa. Det går även att få med tidrelä som gör...

Stolpe på väg upp.

34845.jpg

Stolpen går upp via fjärrkontroll eller tidrelä. Ljus runt kanten på toppen av stolpen gör att ankommande fordon ser stolpen i god tid.

Stolpen uppe.

34846.jpg

När stolpen är uppe så kan endast behörig trafik komma in med fjärrkontroll. Ljus runt kanten på toppen av stolpen gör att förare ser den i god tid...

Videoklipp på stolpen

Denna stolpe är en prototyp som står utanför våran verkstad. Den är inte nergjuten som färdig produkt skall vara pga att det är lättare för oss att...