Gatustolpe

Gatustolpar

Avgränsningsstolpe – Stolpe för avgränsning av torg, park områden mm. Stolpen är såklart böjbar, så att om ett fordon kör på dom så ställer de sig rakt upp igen.

Avtagningsbar stolpe – Stolpen är försedd med bajonett fattning i botten så att behörig trafik kan ta sig förbi med nyckel till låset. Stolpen är såklart böjbar, så att om ett fordon kör på dom så ställer de sig rakt upp igen.

Stolpe för övergångsställe – Stolpen är försedd med riktningsvisare på toppen. Så att synskadade vet åt vilket håll övergångs stället är. Stolpen är såklart böjbar, så att om ett fordon kör på dom så ställer de sig rakt upp igen.