Service

Vi erbjuder service på era klockanläggningar, tornur, klockspel och lucköppningar till ett bra pris. Vi har redan serviceavtal med dom flesta kyrkor i landet. Ända från Uppsala i norr till Falsterbo i söder.

Servicen går att få utförd varje år, vartannat år eller vart tredje år. Det går även bra att bara beställa en engångs besiktning med service. Vad som skall ingå i ert service avtal är upp till er. Ring för ett kostnadsförslag för er kyrka eller pastorat.