Service

Vi har många års erfarenhet av tillverkning av kyrkklockor och tillhörande utrustningar.

Service på era klockanläggningar

Vi erbjuder service på era klockanläggningar, tornur, klockspel och lucköppningar till ett bra pris.
Vi har redan serviceavtal med dom flesta kyrkor i landet. Ända från Sunne i norr till Veberöd i söder.

Ett bra underhåll på eran klockringningsanläggning är viktigt för att ha en tillförlitlig drift.
Samt att undvika och förebygga skador på kyrkklockorna. En bra underhållen kyrkklocka kan hålla i 1000 år.

43.Service i Tirup den 29 augusti 1999
41.Service av klockspel 1

Detta gör vi

Vid service kollar vi och spänner alla bultar till klockornas upphängning. Kollar och spänner kläpparnas infästning.

Okulär besiktigar klockorna och deras slagställe. Smörjer kedjor. kläpparna och lagerboxar.
Vajrar och kedjor ses över. Klockmotorerna ses över, provkörs och smörjes vid behov.

Lucköppnare ses över och smörjes. I priset ingår alltid resekostnader, arbetstid, olja och fett.

Om något behöver bytas och det kostar mindre än 1.000:- så bytar vi det utan att fråga först. Kostar det mer kontaktar vi ansvariga som får ta beslut om detta.

Servicen går att få utförd varje år, vartannat år eller vart tredje år.
Det går även bra att bara beställa en engångs besiktning med service.
Vad som skall ingå i ert service avtal är upp till er.