Reparation av spruckna kyrkklockor

Reparation av spruckna kyrkklockor.

Om er kyrkklocka låter konstigt eller har slutat låta helt. Då är risken att den har spruckit. Men oroa er inte, den går att laga. Vi kan demontera klockan, frakta den till specialister på svetsning av kyrkklockor. Sedan återmonterar vi den reparerade klockan.Under tiden som klockan lagas analyserar vi orsaken till att klockan har spruckit. Det kan vara att kläppen är för tung eller har blivit sliten, men också att slagstället på klockan är slitet. Vi samarbetar med Bodet i Frankrike och med Soundweld i England som båda har lång erfarenhet av att laga spruckna klockor. De ultraljuds röntgar klockan för att se om det finns andra dolda sprickor eller andra problem. Sedan svetsas sprickan/sprickorna och efter att klockan har svalnat så återställs eventuella utsmyckningar och text där lagningen är gjord. Båda företagen har livstids garanti på lagningen.

De kan även fylla ut och återställa platsen där kläppen slår. Om denna plats är mycket sliten kan detta vara orsaken till att klockan har spruckit.

En årlig översyn och service på era klockorna minskar risken att klockan spricker. Då man under service arbetet oftast kan tidigt se och motverka att problemen uppstår. Om underhåll och service inte utföres regelbundet kan t.ex kläppen sjunka ner. Och gör den detta så slår den för lågt på klockan och spricka uppkommer.

Hör av er om ni misstänker att er klocka spruckit eller om ni önskar att få pris på ett service kontrakt.

Läs mer om vår servicetjänst här